Пасивна къща на брега на река Дунав – Начало на строителството

passive house

В няколко публикации ще представим завършен наш проект за къща на брега на река Дунав, проектирана, построена и сертифицирана по стандарта Passive House Plus.

Част трета: Пасивна къща на брега на река Дунав – Началон на строителството

Пасивна къща на брега на река Дунав – Проектът

passive house

В няколко публикации ще представим завършен наш проект за къща на брега на река Дунав, проектирана, построена и сертифицирана по стандарта Passive House Plus.

Част втора: Пасивна къща на брега на река Дунав – Проектът

Пасивна къща на брега на река Дунав

пасивна къща на река Дунав

В няколко публикации ще представим завършен наш проект за къща на брега на река Дунав, проектирана, построена и сертифицирана по стандарта Passive House Plus.

Част първа: Пасивна къща на брега на река Дунав

Passive House Презентация

архитект Иван Иванов

На 6.03.2019 г. в рамките на Архитектурно строителната седмица в Интер Експо Център в София, архитект Иван Иванов представи Passive House стандарта с проект „Пасивна сграда, дом за стари хора в с. Големо Малово, общ. Драгоман.

HQE стандарт (Франция)

hqe

През 1996 година асоциацията High Quality Environmental създава едноименната схема за сертифициране на зелено и устойчиво строителство, която е приета от Съвета за зелено строителство на Франция.
Петте основни принципа – цялостен подход, адаптивност, най-добри показатели, техническа експертиза и прозрачност на дейността правят схемата за сертификация HQE специална.

DGNB стандарт (Германия)

dgnb

DGNB – Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen е нестопанска и неправителствена организация. Целта е обмяна на опит, експертиза и обучения, повишаване на информираността на обществото относно необходимостта от устойчиво развитие и зелено строителство.

Франк Лойд Райт на 150: Разопаковане на архива – Frank Lloyd Wright at 150: Unpacking the Archive

Frank Lloyd Wright

Тази година се навършиха 150 години от рождението на известния американски архитект Франк Лойд Райт. Музеят за съвременно изкуство МоМА в Ню Йорк почете архитекта с изложба:
Франк Лойд Райт на 150: Разопаковане на архива – Frank Lloyd Wright at 150: Unpacking the Archive.