Архитектурно студио ДИДПРОЕКТ

Разработваме проекти за жилищни, обществени, промишлени и пасивни сгради по стандарта Passive House. Дейността ни обхваща всички фази на инвестиционното проектиране, предпроектни проучвания и консултации, изработване на идейна, техническа и работна проектна документация. За качественото изпълнение на проектите извършваме авторски надзор по време на строителството. Оказваме съдействие при изготвянето на тръжната документация, подбора на главен изпълнител, подизпълнители и доставчици.
Работим с висококвалифициран екип от професионалисти, архитекти и инженери с дългогодишен опит и широки познания в сферата на инвестиционното проектиране във всичките му етапи.

Пасивни сгради – Passive House

Сертифициран дизайнер на пасивни сгради Passive-House-Trade-Person iPHA, архитекти

Архитектурно студио ДИДПРОЕКТ проектира пасивни сгради по стандарта Passive House.
Притежаваме необходимите сертификати за проектиране на пасивни сгради.
Пасивната сграда е енергоспестяваща сграда, с висока степен на жилищен комфорт при изключително ниска консумация на енергия. Проекти за реконструкции на съществуващи сгради по стандарта EnerPHit, който се основава на принципите на пасивната къща. Тези стандарти са водещи по целия свят за спестяването на енергия в сградите.

LEED – Leadership in Energy and Environmental Design

Разработваме проекти по LEED стандарта, който дефинира разпоредбите за устойчиво строителство от гледна точка на изразходване на енергия и природни ресурси, обществена отговорност и бизнес интереси.
Работим с архитекти, притежаващи LEED акредитация и членове на Американският съвет за зелено строителство (USGBC).
USGBC е създател на глобалната международна мрежа. По целия свят са създадени независими сертификационни органи GBCI (Green Building Certification Institute), които оценяват ключовите характеристики на сградите, свързани със здравето на хората и опазването на околната среда.