Архитектурно студио ДИДПРОЕКТ

работи в сферата на архитектурното и инженерно проектиране повече от 30 години. Разработваме проекти за жилищни, обществени, промишлени и пасивни къщи по стандарта Passive House, метални конструкции, градоустройство, интериор и дизайн. Дейността ни обхваща всички фази на инвестиционното проектиране, предпроектни проучвания и консултации, изработване на идейна, техническа и работна проектна документация. За качественото изпълнение на проектите извършваме авторски надзор по време на строителството. Оказваме съдействие при изготвянето на тръжната документация, подбора на главен изпълнител, подизпълнители и доставчици.
Към всеки проект се отнасяме с индивидуален подход и специално внимание.
Работим с висококвалифициран екип от професионалисти, архитекти и инженери с дългогодишен опит и широки познания в сферата на инвестиционното проектиране във всичките му етапи. Всички наши архитекти и инженери са членове на Камарата на архитектите в България и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и притежават пълна проектантска правоспособност.

Инвестиционни проекти

Архитектурно студио ДИДПРОЕКТ фокусира своите услуги в изработване на инвестиционни проекти, с които може да кандидатствате за финансиране по програмите на Европейския съюз. Детайлно изработване на инвестиционните проекти, упражняване на авторски и инвеститорски контрол по време на строителството.
Притежаваме необходимите знания, опит и сертификати за преминали обучения за кандидатстване и изпълнение на проекти по структурните фондове на Европейския съюз.

Пасивни къщи

Сертифициран дизайнер на пасивни сгради Passive-House-Trade-Person
Архитектурно студио ДИДПРОЕКТ проектира пасивни сгради по стандарта Passive House.
Притежаваме необходимите сертификати за проектиране и изграждане на пасивни сгради.
Пасивната сграда е енергоспестяваща сграда, с висока степен на жилищен комфорт при изключително ниска консумация на енергия. Проекти за реконструкции на съществуващи сгради по стандарта EnerPHit, който се основава на принципите на пасивната къща. Тези стандарти са водещи по целия свят за спестяването на енергия в сградите. Според дългосрочните стратегии и директиви на Европейския съюз се очаква да бъдат въведени като норма в целия ЕС от 2020 г.
ДИДПРОЕКТ е член на Международната Асоциация за Пасивни Сгради
iPHA, архитекти

LEED – Leadership in Energy and Environmental Design

Разработваме проекти по LEED стандарта, който дефинира разпоредбите за устойчиво строителство от гледна точка на изразходване на енергия и природни ресурси, обществена отговорност и бизнес интереси.
Работим с архитекти, притежаващи LEED акредитация и членове на Американският съвет за зелено строителство (USGBC).
USGBC е създател на глобалната международна мрежа. По целия свят са създадени независими сертификационни органи GBCI (Green Building Certification Institute), които оценяват ключовите характеристики на сградите, свързани със здравето на хората и опазването на околната среда.