HQE стандарт (Франция)

hqe

През 1996 година асоциацията High Quality Environmental създава едноименната схема за сертифициране на зелено и устойчиво строителство, която е приета от Съвета за зелено строителство на Франция.
Петте основни принципа – цялостен подход, адаптивност, най-добри показатели, техническа експертиза и прозрачност на дейността правят схемата за сертификация HQE специална.

DGNB стандарт (Германия)

dgnb

DGNB – Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen е нестопанска и неправителствена организация. Целта е обмяна на опит, експертиза и обучения, повишаване на информираността на обществото относно необходимостта от устойчиво развитие и зелено строителство.

Устойчива архитектура

ustoichiva-arhitektura

Устойчивата архитектура прилага принципите на устойчивото развитие, за да предложи сгради, които намаляват използването на невъзобновяеми ресурси, намаляват промените в околната среда, запазват естествените екосистеми и свързват хората с природата.

Архитект Иван Иванов в предаването „Часът на Милен Цветков“ по Нова телевизия.

Архитект Иван Иванов

Архитект Иван Иванов в предаването „Часът на Милен Цветков“ по Нова телевизия на 05.05.2017 г. Темата беше „Има ли нарушения и злоупотреби с евросредства по програмата за саниране на сгради.“

Проектът EuroPHit и стандарта EnerPHit

EnerPHit

Проектът EuroPHit прилага знанията за цялостни енергийни реконструкции на същестуващи сгради, като се ползва стандарта EnerPHit. Обхваща представители на 12 държави във всички климатични области на Европа.