Част втора

Проект: март-септември 2022 г. Разрешение за строеж: октомври 2022

passive house
Пасивна къща на брега на река Дунав
Какво представлява стандарта Passive House Plus?

Това е пасивна къща, която генерира допълнителна енергия, в случая от фотоволтаици. Тази сграда ще произвежда приблизително толкова енергия, колкото ще консумира. Изискванията на стандарта Passive House Plus са сградата да не консумира възобновяема енергия повече от 45 kWh годишно на квадратен метър отопляема площ и да генерира поне 60 kWh годишно на квадратен метър отопляема площ от възобновяеми източници.

Разпределения на сградата

Сградата е проектирана като едноетажна със сутерен. Сутеренът не влиза в отопляемата обвивка, площта му е 107 кв.м.
Изчисленията са направени само за жилищната част на ниво терен, която се състои от три спални, всяка с баня и тоалетна, дневна с кухня и трапезария, тоалетна и техническо помещение. Площта на жилищната част е 173 кв.м.
Всички спални са ориентирани на юг, а дневната има изложение на юг, изток и север.

plan passive house
Разпределение ниво терен
Използвани материали

Под към земя – 18 см. EPS, стоманобетонна настилка 10 см., подложка за подово отопление EPS 5 см. Обща дебелина 33 см.
U = 0,130 W / m²K (U е стойността на коефициента на топлопреминаване на елемента)
Под към неотопляем сутерен – 18 см. EPS, стоманобетонна плоча 18 см., подложка за подово отопление EPS 5 см. Обща дебелина 33 см.
U = 0,129 W / m²K
Външните стени са изпълнени с ICF (изолационни бетонни форми) система с бетонно ядро 15 см. и обща дебелина на изолацията 33 см. Обща дебелина на стената – 48 см.
U = 0,097 W / m²K
Покрив отвън EPS 18 см., стоманобетонна плоча 18 см., отвътре EPS 18 см. Обща дебелина 54 см.
U = 0,087 W / m²K

ICF wall
Изолационни бетонни форми – ICF
Дограма – прозорци и врати

Всички прозорци са с алуминиева дограма.
Прозорци – Uf = 0,78 W / m²K
Врата тип хармоника със седем крила – Uf = 1,70 W / m²K
Входна врата – Uf = 1,00 W / m²K

Остъкляване

Остъкляването е троен стъклопакет с 90% аргон между стъклата.
Коефициент на топлопреминаване на стъклото – U = 0,55 W / m²K;
Пропускливост на слънчева енергия на стъклото – G = 0,59 (59%)

Инсталации

Отоплението и охлаждането на сградата е посредством централизирана вентилация с рекуперация на топлината. При този тип вентилация се подава толкова свеж въздух, колкото използван въздух се отвежда от сградата. Свежият въздух се подава в хола и спалните, а използваният въздух се извлича от кухнята, баните, тоалетната и техническото помещение. Тъй като въздушните потоци се контролират механично, вентилационната система гарантира непрекъснат въздушен обмен.
Вентилационната система е свързана с термопомпа, към която са монтирани бойлер и подово отопление.

По-долу сме показали изчисленията от софтуера за проектиране на пасивни сгради

Passive House Planning Package (PHPP)

Отопляемата площ (площта на всички помещения, без стените) е 136,80 кв.м.
Необходимата енергия за отопление на тази площ е 14,85 kWh на кв.м. годишно.
Необходимата енергия за охлаждане е 3,96 kWh на кв.м. годишно.
Тъй като сградата все още не е завършена и не е правен тест за въздухонепроницаемост (Blower door test), резултатите са постигнати при въведени максимално допустимите стойности на теста – n50=0,60 1/h. Когато строителството достигне етап, при който е възможно да се направи теста и стойностите му са под максималните, енергията за отопление и охлаждане може да се намали с още 2 до 3 kWh на кв.м. годишно.

Какво е тест за въздухонепроницаемост (blower door test)

С този тест се симулират климатични условия при преминаването на въздуха през обвивката на сградата отвън навътре и отвътре на вън.
Тестът (blower door test) се прави при разлика в налягането вътре и вън 50 Ра, резултата не трябва да надхвърля 60% на час т.е. през сградната обвивка не трябва да преминава повече от 60% от целия вътрешен обем на въздуха в сградата.

Passive House Planning Package
Passive House Planning Package (PHPP)
Общо необходима ел. енергия (kWh / годишно), която включва отопление, охлаждане, топла вода за битови нужди, осветление и електроуреди.

Passive House Planning Package
Passive House Planning Package (PHPP)

Скоро: Част трета „Пасивна къща на брега на река Дунав – Начало на строителството“