Пасивна къща на брега на река Дунав – Начало на строителството

passive house

В няколко публикации ще представим завършен наш проект за къща на брега на река Дунав, проектирана, построена и сертифицирана по стандарта Passive House Plus.

Част трета: Пасивна къща на брега на река Дунав – Началон на строителството

Пасивна къща на брега на река Дунав – Проектът

passive house

В няколко публикации ще представим завършен наш проект за къща на брега на река Дунав, проектирана, построена и сертифицирана по стандарта Passive House Plus.

Част втора: Пасивна къща на брега на река Дунав – Проектът

Пасивна къща на брега на река Дунав

пасивна къща на река Дунав

В няколко публикации ще представим завършен наш проект за къща на брега на река Дунав, проектирана, построена и сертифицирана по стандарта Passive House Plus.

Част първа: Пасивна къща на брега на река Дунав

Вила Челюстница – По време на строителството

Вила Челюстница

Проектът е изработен, финансиран и построен по Програма за развитие на селските райони, мярка 311 към европейските фондове за периода 2007-2013 г.
Одобрен за финансиране септември 2014 г.
Начало на строителството октомври 2014 г.
Дата на завършване на строителството септември 2015 г.
Бюджет: 360 500 лв.
Възложител: „Еко смарт инвест“ ЕООД

По време на строителство. Двуфамилна жилищна сграда в село Лозен до София.

Двуфамилна жилищна сграда

Двуфамилната жилищна сграда беше проектирана в периода октомври – ноември 2013 г. Разрешението за строеж беше издадено през декември, а към края на януари 2014 започна строителството.