Пасивна къща – какво е това?

Пасивна къща

Пасивната къща е енергоспестяваща къща, с висока степен на жилищен комфорт при изключително ниска консумация на енергия. Името „пасивна“ се дължи на факта, че сградата няма нужда от активни отоплителни и охладителни системи. Тези сгради не се отличават по нищо от останалите, всяка една вече построена къща, може да бъде превърната в пасивна.

Проектът EuroPHit и стандарта EnerPHit

EnerPHit

Проектът EuroPHit прилага знанията за цялостни енергийни реконструкции на същестуващи сгради, като се ползва стандарта EnerPHit. Обхваща представители на 12 държави във всички климатични области на Европа.

Европроекти. Програма за развитие на селските райони – програмен период 2014-2020 г.

европроекти

Европейският съюз предоставя редица възможности за развитие пред бизнеса в България. Участието в европроекти и програми ще Ви подпомогне да реализирате своите бизнес цели като използвате безвъзмездно предоставени средства.
С тази статия искаме да Ви информираме за европроекти, финансирани от подмерките към „Програма за развитие на селските райони“, които включват проектиране и строителство на сгради.

Пасивна сграда – иновация ли е?

Passive house

Пасивна сграда е съвременен стандарт за строителство, който открива напълно нови перспективи пред архитектите и инженерите. Промишлеността реагира положително на пазара, задвижван от нуждите на пасивната сграда, като разработва и предлага нови високоефективни продукти.

Финансиране на проекти по подмярка 6.4. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“

селски райони

През новия програмен период (2014 – 2020 г.), неземеделски дейности ще се финансират по подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ към „Програма за развитие на селските райони“. Допустими за финансиране ще бъдат дейности в сферата на производството и продажбата на продукти (различни от селскостопански) и развитието на услуги във всички сектори.
Приемът на проекти по мярката ще започне през април 2018 г. и ще продължи до юни 2018 г.

Националният гаранционен фонд (НГФ) отново стартира през новия програмен период 2014 – 2020 година.

selski-raioni-finansirane

Националният гаранционен фонд улеснява достъпа до финансиране за малките и средни предприятия, чрез гарантиране на кредити за изпълнение на одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони.

Вила Челюстница – По време на строителството

Вила Челюстница

Проектът е изработен, финансиран и построен по Програма за развитие на селските райони, мярка 311 към европейските фондове за периода 2007-2013 г.
Одобрен за финансиране септември 2014 г.
Начало на строителството октомври 2014 г.
Дата на завършване на строителството септември 2015 г.
Бюджет: 360 500 лв.
Възложител: „Еко смарт инвест“ ЕООД

Архитект Иван Иванов от ДИДПРОЕКТ пред Investor.bg за пасивните сгради.

архитект Иван Иванов

Архитект Иван Иванов е завършил Университета за архитектура, строителство и геодезия в София. Кариерата си започва през 1999 г., а от 2009 г. е управител на архитектурно студио „Дидпроект“. От 2014 г. е сертифициран проектант на пасивни сгради към Passive House Institute – PHI в Дармщат, Германия. Член е на Международната Асоциация за Пасивни Сгради (The International Passive House Association – iPHA)
С арх. Иванов разговаряме за строителството на пасивни сгради като дългосрочна инвестиция.