Устойчива архитектура

ustoichiva-arhitektura

Устойчивата архитектура прилага принципите на устойчивото развитие, за да предложи сгради, които намаляват използването на невъзобновяеми ресурси, намаляват промените в околната среда, запазват естествените екосистеми и свързват хората с природата.

Архитект Иван Иванов в предаването „Часът на Милен Цветков“ по Нова телевизия.

Архитект Иван Иванов

Архитект Иван Иванов в предаването „Часът на Милен Цветков“ по Нова телевизия на 05.05.2017 г. Темата беше „Има ли нарушения и злоупотреби с евросредства по програмата за саниране на сгради.“

Катедралата Саграда Фамилия в Барселона, архитект Антонио Гауди

SagradaFamilia-5-architect

Строежът на катедралата започва през 1882 г., очаква се да приключи през 2026 г. Ако това стане факт, катедралата ще бъде безапелационен носител на рекорда за най-продължителен строеж в съвременната история – 144 години (1882 г. – 2026 г.).

Пасивна къща – какво е това?

Пасивна къща

Пасивната къща е енергоспестяваща къща, с висока степен на жилищен комфорт при изключително ниска консумация на енергия. Името „пасивна“ се дължи на факта, че сградата няма нужда от активни отоплителни и охладителни системи. Тези сгради не се отличават по нищо от останалите, всяка една вече построена къща, може да бъде превърната в пасивна.

Проектът EuroPHit и стандарта EnerPHit

EnerPHit

Проектът EuroPHit прилага знанията за цялостни енергийни реконструкции на същестуващи сгради, като се ползва стандарта EnerPHit. Обхваща представители на 12 държави във всички климатични области на Европа.

Европроекти. Програма за развитие на селските райони – програмен период 2014-2020 г.

европроекти

Европейският съюз предоставя редица възможности за развитие пред бизнеса в България. Участието в европроекти и програми ще Ви подпомогне да реализирате своите бизнес цели като използвате безвъзмездно предоставени средства.
С тази статия искаме да Ви информираме за европроекти, финансирани от подмерките към „Програма за развитие на селските райони“, които включват проектиране и строителство на сгради.

Пасивна сграда – иновация ли е?

Passive house

Пасивна сграда е съвременен стандарт за строителство, който открива напълно нови перспективи пред архитектите и инженерите. Промишлеността реагира положително на пазара, задвижван от нуждите на пасивната сграда, като разработва и предлага нови високоефективни продукти.

Финансиране на проекти по подмярка 6.4. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“

селски райони

През новия програмен период (2014 – 2020 г.), неземеделски дейности ще се финансират по подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ към „Програма за развитие на селските райони“. Допустими за финансиране ще бъдат дейности в сферата на производството и продажбата на продукти (различни от селскостопански) и развитието на услуги във всички сектори.
Приемът на проекти по мярката ще започне през април 2018 г. и ще продължи до юни 2018 г.