Пасивна къща на брега на река Дунав – Начало на строителството

passive house

В няколко публикации ще представим завършен наш проект за къща на брега на река Дунав, проектирана, построена и сертифицирана по стандарта Passive House Plus.

Част трета: Пасивна къща на брега на река Дунав – Началон на строителството

Пасивна къща на брега на река Дунав – Проектът

passive house

В няколко публикации ще представим завършен наш проект за къща на брега на река Дунав, проектирана, построена и сертифицирана по стандарта Passive House Plus.

Част втора: Пасивна къща на брега на река Дунав – Проектът

Пасивна къща на брега на река Дунав

пасивна къща на река Дунав

В няколко публикации ще представим завършен наш проект за къща на брега на река Дунав, проектирана, построена и сертифицирана по стандарта Passive House Plus.

Част първа: Пасивна къща на брега на река Дунав

Passive House Презентация

архитект Иван Иванов

На 6.03.2019 г. в рамките на Архитектурно строителната седмица в Интер Експо Център в София, архитект Иван Иванов представи Passive House стандарта с проект „Пасивна сграда, дом за стари хора в с. Големо Малово, общ. Драгоман.

Устойчива архитектура

ustoichiva-arhitektura

Устойчивата архитектура прилага принципите на устойчивото развитие, за да предложи сгради, които намаляват използването на невъзобновяеми ресурси, намаляват промените в околната среда, запазват естествените екосистеми и свързват хората с природата.

Пасивна къща – какво е това?

Пасивна къща

Пасивната къща е енергоспестяваща къща, с висока степен на жилищен комфорт при изключително ниска консумация на енергия. Името „пасивна“ се дължи на факта, че сградата няма нужда от активни отоплителни и охладителни системи. Тези сгради не се отличават по нищо от останалите, всяка една вече построена къща, може да бъде превърната в пасивна.

Проектът EuroPHit и стандарта EnerPHit

EnerPHit

Проектът EuroPHit прилага знанията за цялостни енергийни реконструкции на същестуващи сгради, като се ползва стандарта EnerPHit. Обхваща представители на 12 държави във всички климатични области на Европа.

Пасивна сграда – иновация ли е?

Passive house

Пасивна сграда е съвременен стандарт за строителство, който открива напълно нови перспективи пред архитектите и инженерите. Промишлеността реагира положително на пазара, задвижван от нуждите на пасивната сграда, като разработва и предлага нови високоефективни продукти.