+359 888 99 444 7
didproekt@didproekt.net
Архитект Иван Иванов

управител на архитектурно студио ДИДПРОЕКТ
Член на Камарата на архитектите в България
Пълна проектантска правоспособност рег. № 02156
KAB

Архитект Иван Иванов e Сертифициран проектант на пасивни сгради (Certified Passive House Designer) и Сертифициран строителен специалист на пасивни сгради (Certified Passive House Tradesperson) към Института за пасивни сгради в Дармщат, Германия.
Сертифициран дизайнер, архитект на пасивни сгради  Passive-House-Trade-Person
QR
ДИДПРОЕКТ е член на Международната Асоциация за Пасивни Сгради (The International Passive House Association – iPHA)
passive-house-association, архитект
ОФИС: София, Студентски град, ул. Борис Стефанов №35, сграда South Mall, eт. 2
Връзки с обществеността: Пи Ар Плей ООД

Facebook
In
Twitter
Pinterest
Instagram