• АРХИТЕКТУРНО БЮРО ДИДПРОЕКТ • АРХИТЕКТУРНИ ПРОЕКТИ •
Архитект Иван Димитров Иванов • тел.:+359 888994447 • Skype statuse-mail: didproekt@didproekt.net

Архитектурно бюро ДИДПРОЕКТ фокусира своите услуги в изработване на инвестиционни проекти, с които може да кандидатствате за финансиране по програмите на Европейския съюз.
Предлагаме безплатни консултации, с които ще Ви запознаем с процеса и етапите за кандидатстване по програмите финансирани от Европейския съюз.
Детайлно изработване на инвестиционните проекти, упражняване на авторски надзор и инвеститорски контрол по време на строителството. Всичко това гарантира успешното и максимално финансиране на Вашето начинание.
Притежаваме необходимите знания, опит и сертификати за преминали обучения за кандидатстване и изпълнение на проекти по структурните фондове на Европейския съюз.

 

Оферта

Проектите ни ще Ви спестят от цената на строителството!

НОВИНИ:

Passive House Designer

Архитект Иван Иванов е сертифициран дизайнер Certified Passive House Designer към Института за пасивни сгради Passive House Institute - PHI в Дармщат, Германия.


Дидпроект е член на Международната Асоциация за Пасивни сгради - The International Passive House Association - iPHA

Общини

Списък на общините, намиращи се в селските райони на Република
България, които се финансират по оперативна програма „Развитие на
селските райони“ на ЕС.

прочети още >>>

Първа награда

арх. Иван Иванов от ДИДПРОЕКТ спечели първа награда на годишния архитектурен преглед, организиран от САБ и КАБ - регионална колегия гр. Пазарджик, в раздел "Проекти" с "Къща за гости в с. Челюстница".

прочети още >>>

street view

Можете да разгледате реализираните проекти на ДИДПРОЕКТ с Google Street View

вижте тук >>>

Устойчива архитектура

III-та НАГРАДА ЗА ДИДПРОЕКТ В Е-КОНКУРСА ЗА УСТОЙЧИВА АРХИТЕКТУРА В БЪЛГАРИЯ.

прочети още >>>

ПОСЛЕДНИ ПРОЕКТИ:

Къща за гости

Къща за гости в с. Челюстница, общ. Чипровци.
Проект: 2013 г.
Площ: 430 кв.м.
Бюджет: 558 000 лв.
Проектът е изработен за кандидатстване по програма за Развитие на селските райони, мярка 311 към структурните фондове на ЕС.

прочети още >>>

Къща за гости

Къща за гости в с. Коларово, общ. Петрич.
Проект: 2013 г.
Площ: 684 кв.м.
Бюджет: 472 000 лв.
Проектът е изработен за кандидатстване по програма за Развитие на селските райони, мярка 311 към структурните фондове на ЕС.

прочети още >>>

Жилищна сграда

Двуфамилна жилищна сграда
с. Лозен, обл. София.
Проект: 2013 г.
Площ: 437,52 кв.м.

прочети още >>>

Дървена къща

Дървена къща в с. Лозен, Столична община.
Проект: 2013 г.
Площ: 124 кв.м.

прочети още >>>

Жилищна сграда в Панчарево

Жилищна сграда в с. Панчарево
Проект: 2013 г.
Площ: 270 кв.м.

прочети още >>>

Пасивна къща

Пасивна къща
Конкурсен проект - 2012 г.
Площ: 180 кв.м.
Местоположение: с. Лозен,
обл. София

прочети още >>>

ПУБЛИКАЦИИ ОТ БЛОГА:

ПАСИВНА КЪЩА - КАКВО Е ТОВА?

Пасивната къща е енергоспестяваща къща, с висока степен на жилищен комфорт при изключително ниска консумация на енергия. Името „пасивна“ се дължи на факта, че сградата няма нужда от активни отоплителни и охладителни системи. Тези сгради не се отличават по нищо от останалите, всяка една вече построена къща, може да бъде превърната в пасивна.

прочети още >>>

ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПРЕЗ НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020 Г. "ИНВЕСТИЦИОННА ПОДКРЕПА ЗА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ" - МЯРКА 6.4

През изминалият програмен период 2007-2013 най-голям интерес сред неземеделските дейности предизвикваха мерки 311 и 312. През новият програмен период 2014-2020 мярка 311 и 312, ще бъдат обединени в една мярка - мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“.

прочети още >>>

Строителство

ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО. ДВУФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В С. ЛОЗЕН ДО СОФИЯ.

Проектът представлява две отделни жилищни сгради, всяка с разгъната застроена площ от 155,76 кв.м., която включва сутерен, първи и втори етаж и подпокривно пространство. След завършване на строителството има възможност имота, чиято площ е 527 кв.м. да бъде разделен, така че всяка сграда да е със собствен имот.

прочети още >>>

Жилищни сгради в с. Мухово

ПРИКЛЮЧИ СТРОИТЕЛСТВОТО НА ДВЕ КЪЩИ ЗА ГОСТИ
в с. Мухово, одобрени и финасирани по Мярка 312 от Програма за развитие на селските райони.
Дата на завършване - януари 2014 г.
Бюджет - 405 757 лв.
Субсидия - 225 174 лв.

прочети още >>>

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ПРЕДИ ДА НАЕМЕМ АРХИТЕКТ.

В тази статия искаме да обърнем внимание на някои неща, които трябва да знаете, преди да отидете при архитект и как да избегнете много проблеми, които в последствие ще ви струват време и пари.

прочети още >>>