АРХИТЕКТУРНО СТУДИО • ДИДПРОЕКТ
архитект Иван Иванов • тел.:+359 88 899 4447 • Skype statuse-mail: didproekt@didproekt.net

Архитектурно студио ДИДПРОЕКТ фокусира своите услуги в изработване на инвестиционни проекти, с които може да кандидатствате за финансиране по програмите на Европейския съюз.
Предлагаме безплатни консултации, с които ще Ви запознаем с процеса и етапите за кандидатстване по програмите финансирани от Европейския съюз.
Детайлно изработване на инвестиционните проекти, упражняване на авторски надзор и инвеститорски контрол по време на строителството. Всичко това гарантира успешното и максимално финансиране на Вашето начинание.
Притежаваме необходимите знания, опит и сертификати за преминали обучения за кандидатстване и изпълнение на проекти по структурните фондове на Европейския съюз.

 

НОВИНИ:

Passive House Designer

Архитект Иван Иванов е сертифициран дизайнер Certified Passive House Designer към Института за пасивни сгради Passive House Institute - PHI в Дармщат, Германия.


iPHA

Дидпроект е член на Международната Асоциация за Пасивни сгради - The International Passive House Association - iPHA

EU

Новият програмен период 2014-2020 за финансиране на проекти по Европейските програми ще предостави още по-големи възможности.

вижте тук >>>

Общини

Списък на общините, намиращи се в селските райони на Република
България, които се финансират по оперативна програма „Развитие на
селските райони“ на ЕС.

прочети още >>>

Първа награда

арх. Иван Иванов от ДИДПРОЕКТ спечели първа награда на годишния архитектурен преглед, организиран от САБ и КАБ - регионална колегия гр. Пазарджик, в раздел "Проекти" с "Къща за гости в с. Челюстница".

прочети още >>>

Устойчива архитектура

III-та НАГРАДА ЗА ДИДПРОЕКТ В Е-КОНКУРСА ЗА УСТОЙЧИВА АРХИТЕКТУРА В БЪЛГАРИЯ.

прочети още >>>

ПОСЛЕДНИ ПРОЕКТИ:

Строителство

ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО. ДВУФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В С. ЛОЗЕН ДО СОФИЯ.

Проектът представлява две отделни жилищни сгради, всяка с разгъната застроена площ от 218,76 кв.м., която включва сутерен, първи, втори етаж и подпокривно пространство.

прочети още >>>

Къща за гости

ЗАПОЧНА СТРОИТЕЛСТВОТО НА КЪЩА ЗА ГОСТИ В С.ЧЕЛЮСТНИЦА,
ОБЩ. ЧИПРОВЦИ.

Проектът е одобрен и финансиран по програма "Развитие на селските райони", мярка 311 към структурните фондове на ЕС за периода 2007-2013 г.
Проект: 2013 г.
Площ: 430 кв.м.
Бюджет: 558 000 лв.

прочети още >>>

Жилищна сграда

ЗАПОЧНА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ЖИЛИЩНА СГРАДА
В С. ШИРОКИ ДОЛ,
ОБЩ. САМОКОВ.

Площ на етаж 1 - 58,50 кв.м.
Площ на етаж 2 - 68,25 кв.м.
Разгъната застроена площ: - 126,75кв.м.
Площ на имота: 597,00 кв.м.
Бюджет: 80 000 лв.

прочети още >>>

Къщи за гости

ПРИКЛЮЧИ СТРОИТЕЛСТВОТО НА ДВЕ КЪЩИ ЗА ГОСТИ

в с. Мухово, одобрени и финасирани по Мярка 312 от Програма за развитие на селските райони.
Дата на завършване - януари 2014 г.
Бюджет - 405 757 лв.
Субсидия - 225 174 лв.

прочети още >>>

Къща за гости

Къща за гости в с. Коларово, общ. Петрич.
Проект: 2013 г.
Площ: 684 кв.м.
Бюджет: 472 000 лв.
Проектът е изработен за кандидатстване по програма за Развитие на селските райони, мярка 311 към структурните фондове на ЕС.

прочети още >>>

ПУБЛИКАЦИИ ОТ БЛОГА:

Passiv House

ПАСИВНА КЪЩА
КАКВО Е ТОВА?

Пасивната къща е енергоспестяваща къща, с висока степен на жилищен комфорт при изключително ниска консумация на енергия до 80% по-малко от стандартните сгради.

прочети още >>>

ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПРЕЗ НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020 Г. "ИНВЕСТИЦИОННА ПОДКРЕПА ЗА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ" - МЯРКА 6.4

През изминалият програмен период 2007-2013 най-голям интерес сред неземеделските дейности предизвикваха мерки 311 и 312. През новият програмен период 2014-2020 мярка 311 и 312, ще бъдат обединени в една мярка - мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“.

прочети още >>>

архитект Иван Иванов

АРХ. ИВАН ИВАНОВ
УПРАВИТЕЛ НА АРХИТЕКТУРНО СТУДИО
ДИДПРОЕКТ ПРЕД
в. "СТРОИТЕЛСТВО ИМОТИ"

Реалност ли е изграждането на екологични сгради у нас?
Стандартите за нискоенергийни сгради влизат в сила през 2020 г. за жилищното строителство, а през 2018 г. - за обществените обекти, така че, искаме или не - това е бъдещето.

прочети още >>>

EuroPHit

ПРОЕКТЪТ "EuroPHit" РЕКОНСТРУКЦИИ ЗА ЕНЕРГИЙНА РЕВОЛЮЦИЯ, СТЪПКА ПО СТЪПКА.

Със стандарта “EnerPHit” като цел и принципите на пасивната къща като основа, проектът “EuroPHit” прилага знанията за цялостни енергийни реконструкции.

прочети още >>>

Пасивна къща

Пасивна къща
Конкурсен проект - 2012 г.
Площ: 180 кв.м.
Местоположение: с. Лозен,
обл. София

прочети още >>>