Екипът ни е от висококвалифицирани професионалисти, архитекти и инженери с дългогодишен опит и широки познания в сферата на инвестиционното проектиране във всичките му етапи. Към всеки проект се отнасяме с индивидуален подход и специално внимание. Всички наши архитекти и инженери са членове на Камарата на архитектите в България и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и притежават пълна проектантска правоспособност.
Работим в сътрудничество с архитекти, притежаващи LEED акредитация и членове на Американският съвет за зелено строителство (USGBC).


ДИДПРОЕКТ е член на Международната Асоциация за Пасивни Сгради
passive-house-association

Екип

архитект Иван ИвановАрхитект Иван Иванов – управител на Дидпроект ЕООД, член на Камарата на архитектите в България (КАБ)
Пълна проектантска правоспособност (ППП) – рег.№ 02156.
Сертифициран проектант на пасивни сгради и Сертифициран строителен специалист на пасивни сгради към Института за пасивни сгради в Дармщат, Германия.Строителни конструкции – Компроект ЕООД
Електроинсталации – Елдизайн ЕООД
Водоснабдяване и канализация – Немо Консулт ЕООД
Отопление, вентилация и климатизация – Термокомфорт дизайн ЕООД
Строителен надзор – Кодас Консултинг ЕООД

Връзки с общественосттаПи Ар Плей ООД