В началото на 2013 година започна строителството на две къщи за гости в с. Мухово.

През 2010 г. направихме ивнестиционен проект за нашите клиенти, с който кандидатстваха за финансиране по Мярка 312 от Програма за развитие на селските райони (ПРСР).
Проектът ни получи строително разрешение и след това започнаха трудностите:
Клиентите ни първоначално бяха ползвали услугите на консултантска фирма, която беше подготвила изключително лош проект (за кандидатстване по ПРСР), не бяха спазени сроковете и дори нещо повече – бяха ги накарали да подготвят сами обосновки, финансови планове и др.
Това беше довело до допускането на изключително много грешки, некачествено направен проект, обречен на провал.
Тогава препоръчахме на нашите клиенти партньорите ни от консултантска фирма „Енпром“, и проектът бе разработен наново. Въпреки всички трудности той бе одобрен и клиентите ни сключиха договор за субсидия.

Бюджет – 405 757 лв.
Субсидия – 225 174 лв.

Крайният резултат вече е налице, строителството е завършено.
Сградите са близо до язовир Тополница.
Голямата денивелация на терена, геоложките му характеристики и появяващите се подпочвени води при валежи, наложи проектирането на сградите на три нива и повдигането им над терена.
Сградите са изградени по традиционен монолитен начин със скелетно-стоманобетонна конструкция.
На първо ниво са трите спални, всяка с отделна баня-тоалетна.
Второ ниво – вход, кухня-трапезария, складово помещение и тоалетна.
На трето ниво е дневната.
Покривитие на сградите са от термопанели.
Площ на сграда 1 – 182,80 кв.м.
Площ на сграда 2 – 153,40 кв.м.

Проектант: архитектурно студио ДИДПРОЕКТ

Къщи за гости. Начало на строителството февруари 2013 г.

Къщи за гости

Имота преди строителството

Къщи за гости

По време на строителството март 2013 г.

Къщи за гости

По време на строителството май 2013 г.

Къщи за гости

По време на строителството юли 2013 г.

Къщи за гости

По време на строителството септември 2013 г.

Къщи за гости

По време на строителството септември 2013 г.

Къщи за гости

Последни довършителни работи декември 2013 г.

Къщи за гости

Последни довършителни работи декември 2013 г.

Къщи за гости

Край на строителството януари 2014 г.

Къщи за гости

Край на строителството януари 2014 г.

Къщи за гости

Край на строителството януари 2014 г.