устойчиво развитие
Инж. Снежана Семова и арх. Иван Иванов. Снимка: Bloomberg TV Bulgaria

Какво е устойчиво развитие?

Най-често цитираното определение за устойчиво развитие е от 1987 г. в доклада „За едно общо бъдеще” на Световната комисия по околна среда и развитие към ООН:
„Устойчивото развитие посреща настоящите нужди без да застрашава възможността на бъдещото поколение да задоволи своите собствени нужди“
То цели подобряване на качеството на живот на хората, без да се увеличава консумацията на природни ресурси над границата, в която околната среда може да ги възстанови.
Устойчивото развитие трябва да свърже опазването на околната среда, икономическия растеж и „социалното здраве” на обществото, като взема предвид културните му особености.

арх. Иван Иванов в предаването Investbook с Димитър Вучев по Bloomberg TV Bulgaria.

Националната политика за устойчиво развитие на градовете и околната среда е недостатъчна. В Германия например има безлихвени кредити, но никъде няма 100% финансиране от страна на държавата, както е в България, коментира управителят на ДИДПРОЕКТ арх. Иван Иванов.
Той обърна внимание също така, че не се правят тестове и оценки дали санираните сгради функционират като енергийно ефективни.
По думите му един от начините за постигането на устойчиво развитие на градовете е чрез икономия на енергия – не само в жилищните, но също така и в офис сградите.
„Изкопаемите горива се изчерпват, така че освен да се обърне към икономия на енергия или използването на такава от ВЕИ източници, нямаме друг избор. Това е бъдещето“, каза той.

инж. Снежана Семова управител на „Сен Гобен констракшън продъктс България“.

За да бъде успешен проектът за саниране и повишаване на енергийната ефективност на наличните блокове в България, самата община трябва да има добре подготвени технически кадри, тъй като те трябва да съблюдават не само тръжните процедури, но след това и реализацията.
Това каза управителят на „Сен Гобен констракшън продъктс България“ инж. Снежана Семова.
Тя обясни, че общините са потърсили експертизата на съответните компании в тази посока. „Направили сме няколко срещи, обучавали сме техните екипи. Не случайно, преди да стартира самият процес, заедно сме правили срещи със собствениците в съответните блокове“. По думите ѝ едно добро сътрудничество между бизнеса и местната власт ще бъде ключът към реализирането на този проект, който се очаква да приключи през 2018.

Вижте повече във видеото:

Източник: Bloomberg TV Bulgaria