Европроекти. Програма за развитие на селските райони – програмен период 2014-2020 г.

европроекти

Европейският съюз предоставя редица възможности за развитие пред бизнеса в България. Участието в европроекти и програми ще Ви подпомогне да реализирате своите бизнес цели като използвате безвъзмездно предоставени средства.
С тази статия искаме да Ви информираме за европроекти, финансирани от подмерките към „Програма за развитие на селските райони“, които включват проектиране и строителство на сгради.

Финансиране на проекти по подмярка 6.4. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“

селски райони

През новия програмен период (2014 – 2020 г.), неземеделски дейности ще се финансират по подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ към „Програма за развитие на селските райони“. Допустими за финансиране ще бъдат дейности в сферата на производството и продажбата на продукти (различни от селскостопански) и развитието на услуги във всички сектори.
Приемът на проекти по мярката ще започне през април 2018 г. и ще продължи до юни 2018 г.

Националният гаранционен фонд (НГФ) отново стартира през новия програмен период 2014 – 2020 година.

selski-raioni-finansirane

Националният гаранционен фонд улеснява достъпа до финансиране за малките и средни предприятия, чрез гарантиране на кредити за изпълнение на одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони.