selski-raioni-finansirane-финансиране

Националният гаранционен фонд (НГФ) улеснява достъпа до финансиране за малките и средни предприятия и спомага за намаляване на лихвите по отпусканите заеми. Фондът е създаден през 2008 г. като част от групата на Българска банка за развитие. С неговата подкрепа се предоставя възможност за кредитиране на стартиращи предприятия и такива без кредитна история.
За изминалия програмен период 2007-2013 чрез НГФ са отпуснати кредити на повече от 3000 малки и средни предприятия, подкрепени са 544 инвестиционни проекта на обща стойност 375 млн. лв., като 85% от бенефициентите са микро предприятия.

Какво е новото през програмния период 2014-2020 г.?

През месец август 2016 г. стартира нова гаранционна схема, която има за цел увеличаване на достъпа до финансиране за малките и средни фирми от търговските банки. По нея ще бъдат гарантирани не само кредити за изпълнение на одобрени проекти по Програма за развитие на селските райони, но и оборотни заеми за всички регистрирани земеделски производители. Ще се отпускат кредити за инвестиционни или оборотни цели, както и инвестиционни и оборотни средства за реализирането на проекти, включително банкови гаранции за авансови плащания.

Защо НГФ?

На всеки е ясно, че намирането на финансиране не е лесна задача, а често успехът на даден проект зависи именно от него. Ето защо новата гаранционна схема на НГФ, която ще гарантира до 3 млн. лв. по кредити на земеделски производители е една много добра възможност за малките и средни предприятия.

Кой може да кандидатства за финансиране?

Регистрирани земеделски производители
Бенефициенти по Програма за развитие на селските райони по мярка 4.2, мярка 4.1, мярка 6.4 и др.

Какви кредити се отпускат?

Кредити за инвестиционни или оборотни цели
Кредити за реализирането на проекти по Програмата за развитие на селските райони на Република България (2014 – 2020 г.)

Какви са предимствата на програмата?

Гаранцията покрива до 50% от кредитите, отпускани от търговските банки, но не повече от 3 млн.лв.
Облекчени изисквания за обезпеченията.
По-ниски лихви по кредитите

Краен срок за включване за финансиране – 31.07.2018 г.

Банки, заявили интерес към програмата:
Алианц Банк
Банка ДСК
Банка Пиреос България
Българо – американска кредитна банка
Българска банка за развитие
Микрофинансираща институция ДЖОБС
Обединена българска банка
Общинска банка
Първа инвестиционна банка
Райфайзенбанк България
Интернешънъл Асет банк
Инвестбанк
СиБанкТексим Банк
Ти Би Ай Банк
Търговска банка Д
УниКредит Булбанк
Юробанк България

Вашият бизнес заслужава да бъде финансиран, затова не пропускайте този шанс!

Източник: Национален гаранционен фонд и консултантска фирма „Енпром“