Passive house
Концепцията за пасивни сгради е разработена за първи път през 1991 г. в Дармщат, Германия. Там е построена първата пасивна сграда, която е била и експериментална и доказа чрез наблюдения, измервания и научни анализи, че разходите на енергия за отопление и охлаждане в пасивните сгради са поне с 80% по-ниски от тези в традиционните сгради.
С тази сграда се демонстрира визията за бъдещето на строителството, което съчетава енергийната ефективност, а заедно с нея и устойчивостта, с оптималния комфорт на обитаване, достъпността и доброто качество на въздуха в помещенията.
В дългосрочен план енергийната ефективност на една сграда е факторът, който в най-голяма степен облекчава финансовите тежести.

Пасивна сграда

е стандарт за експлоатационни качества (това не е архитектурен стил или строителен метод) това е една разумна и добре отплащаща се дългосрочна инвестиция.
Над 30 специалисти по сертифициране на завършени пасивни сгради са лицензирани от Института за пасивни сгради в Дармщат, Германия. Дейността по сертифициране на сгради е от особен изследователски интерес, поради това че обикновенно се свързва с новаторски сгради.

Необходими умения за проектиране

Сертифицираните проектанти притежават правоспособност да подписват проекти за сгради и придобиват званието „Сертифициран проектант на пасивни сгради“.
Проектирането на пасивни сгради става чрез специализирания софтуерен пакет PHPP (Passive House Planning Package – Пакет за проектиране на пасивни сгради), продукт на научни изследвания и развойна дейност, продължили повече от 15 години. Софтуерният пакет PHPP е проектантският инструментариум за енергийно балансиране на пасивни сгради. PHPP използва проверени алгоритми за определяне на потреблението на енегрия за отопление и охлаждане и на първична енергия.

Сертифициран дизайнер на пасивни сгради

Пасивна сграда

е съвременен стандарт за експлоатационни качества, който открива напълно нови перспективи пред архитектите и инженерите. Промишлеността реагира положително на пазара, задвижван от нуждите на пасивната сграда, като разработва и предлага нови високоефективни продукти.
Сертифицираните компоненти за пасивната сграда са иновативни технологии и предлагат сигурност при проектирането на високоефективни сгради. Сертифицирани от Института за пасивни сгради, тези продукти са щателно проучени по отношение на техните енергийни характеристики.
С появата си пасивната сграда задвижва икономиките и стимулира иновациите. По този начин инвестицията в комфорт и ефективност създава добавена стойност в цялата снабдителна верига.
Много пасивни сгради с отлични експлоатационни качества са построени през изминалите две десетилетия. Няколкостотин от тях са били емпирично контролирани и внимателно изпитвани. Резултатите неизменно са положителни.
Пасивната сграда може лесно да бъде превърната в нулевоенергийна или плюсово енергийна сграда, чрез добавяне на ВЕИ.

Продуктова иновация

Стандарта „Пасивна сграда“ може да се разглежда като нова стока (крайният продукт – сградата) и услуга (проектирането), а също така и като значително подобрена по отношение на нейните свойства (значително подобрени енергийно ефективни свойства и значително усъвършенствани технически характеристики в следствие научни анализи, използване на специализиран софтуер, нови и сертифицирани компоненти и материали).
Използваните компоненти и материали за пасивни сгради, притежават сертификати, издадени от Института за пасивни сгради и са със значително усъвършенствани характеристики. Например прозорци с нискоемисионни стъкла и коефициенти на топлопреминаване (U) по-ниски от 0,85 W/(m²K), висок клас вентилация, вентилационните системи с рекуперация притежават КПД над 85%.
Продуктите (компоненти и материали) за пасивните сгради могат да бъдат причислени и към инкрементна иновация. Те са усъвършенствани и модифициарни, а също и цената им е по-висока от подобни такива (в следствите по-добрите технически характеристики и качество).
Тези стоки и услуги значително се различават от всичко предлагано по-рано в сферата на проектирането и строителството.


Информационна брошура на Института за пасивни сгради – на български език.
Активни за повече комфорт: ПАСИВНАТА СГРАДА. Информация за строителни предприемачи, изпълнители и клиенти.

Брошурата може да изтеглите от тук или като кликнете върху изображението по-долу.

ПАСИВНА СГРАДА


Повече за пасивните сгради може да прочетете в статията „Пасивна къща – какво е това?“