leed breeam dgnb hqe

LEED стандарт (САЩ)

В този стандарт присъстват девет системи за оценка, които са дефинирани според сградната типология, проектирането, поддръжката и експлоатацията на съществуващите сгради.
Прочетете още…


breeam leed dgnb hqe

BREEAM стандарт (Великобритания)

Протоколът определя стандартите за най-добра практика в устойчивия дизайн и критериите, които са използвани при оценката на екологичните и енергийните показатели на сградите.
Прочетете още…


dgnb leed breeam hqe

DGNB стандарт (Германия)

Стандартът еднакво оценява всяка фаза на жизнения цикъл на сградата, от проекта до готовия обект по идентични критерии, и съгласно различните профили на потребителите на тези сгради.
Прочетете още…


hqe leed breeam dgnb

HQE схема за сертификация (Франция)

Пет основни принципа – цялостен подход, адаптивност, най-добро изпълнение, техническа експертиза и прозрачност в работата – правят HQE схемата за сертификация специална.
Прочетете още…


Източник: www.knaufinsulation.bg