Архитект Иван Иванов в предаването „Часът на Милен Цветков“ по Нова телевизия на 05.05.2017 г.
Темата беше „Има ли нарушения и злоупотреби с евросредства по програмата за саниране на сгради.“

Злоупотреби ще има, ако няма контрол от проектантите и дейностите за проектиране и изпълнение на СМР са организирани в една обществена поръчка по критерий „най-ниска цена”.Източник: Нова телевизия


Защо програмата за обновяване на панелните сгради не е програма за енергийна ефективност?

Националната програма за енергийна ефективност, дава основание да си задаваме редица въпроси относно избрания подход и методиката за изпълнение. Впечатлението от публикуваната досега информация е, че се цели обновяване на максимален брой сгради без отчитане на енергийните, екологичните и икономическите ефекти, както и на ползите за крайните потребители.

Енергийна ефективност

Заложеният клас „С” на енергопотребление за всяка сграда е изключително нисък в сравнение с практиката в Европа. Сградите по този стандарт ще останат дори под националните норми само след няколко години, когато се въведат изискванията на европейските директиви в областта. Енергийните спестявания ще са далеч от оптималните и влиянието им върху сметките за енергия ще е минимално с оглед на възможностите, които съществуват.

Къде сме ние?
Графиката сравнява стандарта „Passive House“ с изискванията за енергийна ефективност съгласно българското законодателство.

passive house

Управление от общините

Спорно е доколко всички общини имат необходимия капацитет да поемат тази задача. Необходими са целенасочени мерки за обучение на общинските специалисти. В тази връзка, изключително погрешна е препоръката дейностите за проектиране и изпълнение на СМР да бъдат организирани в рамките на обща обществена поръчка по критерий „най-ниска цена”. Поради занижените възможности за контрол, тази практика е рецепта за ниско качество на проектите, минимални енергийни спестявания и слаб икономически ефект.

Финансиране

100-процентното финансиране от страна на държавата, на пръв поглед привлекателно, е икономически необосновано. Световна практика е публичните средства да се използват за стимулиране на пазара и привличане на частен капитал. Липсата на самоучастие ограничава критичността на потребителите към предлаганите мерки, което занижава качеството им. Пълното финансиране може да бъде подходящо, ако програмата бъде разглеждана като демонстрационна. След което постепенно да бъде оповестен режим за занижаване на субсидията в бъдеще.

Изводи

В този си вид програмата не защитава декларираната постановка за енергийна ефективност. Решения за всеки от изложените проблеми обаче съществуват, такива са високите цели за енергийни спестявания, минималните изисквания за влаганите компоненти, ефективният контрол върху качеството, изграждането на капацитет в общините, мониторингът на резултатите и повишената отговорност от крайните потребители. За да се приложат те в действителност обаче е необходимо така липсващото ни мислене в дългосрочна перспектива.

Източник: www.eneffect.bg