Архитект Иван Иванов за пасивните къщи пред News7 и TV7 в деня, в който отбелязваме Часът на Земята.

earth-passivehouse

Часът на Земята е най-голямата природозащитна инициатива в света.
През 2007 година 2,2 милиона души стават част от първия световен час на земята в Сидни, изключвайки осветлението си за 1 час.

По време на строителство. Двуфамилна жилищна сграда в село Лозен до София.

Двуфамилна жилищна сграда

Двуфамилната жилищна сграда беше проектирана в периода октомври – ноември 2013 г. Разрешението за строеж беше издадено през декември, а към края на януари 2014 започна строителството.