Устойчива архитектура

ustoichiva-arhitektura

Устойчивата архитектура прилага принципите на устойчивото развитие, за да предложи сгради, които намаляват използването на невъзобновяеми ресурси, намаляват промените в околната среда, запазват естествените екосистеми и свързват хората с природата.

Архитект Иван Иванов в предаването „Часът на Милен Цветков“ по Нова телевизия.

Архитект Иван Иванов

Архитект Иван Иванов в предаването „Часът на Милен Цветков“ по Нова телевизия на 05.05.2017 г. Темата беше „Има ли нарушения и злоупотреби с евросредства по програмата за саниране на сгради.“

Проектът EuroPHit и стандарта EnerPHit

EnerPHit

Проектът EuroPHit прилага знанията за цялостни енергийни реконструкции на същестуващи сгради, като се ползва стандарта EnerPHit. Обхваща представители на 12 държави във всички климатични области на Европа.