По време на строителство. Двуфамилна жилищна сграда в село Лозен до София.

Двуфамилна жилищна сграда

Двуфамилната жилищна сграда беше проектирана в периода октомври – ноември 2013 г. Разрешението за строеж беше издадено през декември, а към края на януари 2014 започна строителството.