Катедралата Саграда Фамилия в Барселона, архитект Антонио Гауди

SagradaFamilia-5-architect

Строежът на катедралата започва през 1882 г., очаква се да приключи през 2026 г. Ако това стане факт, катедралата ще бъде безапелационен носител на рекорда за най-продължителен строеж в съвременната история – 144 години (1882 г. – 2026 г.).

Европроекти. Програма за развитие на селските райони – програмен период 2014-2020 г.

европроекти

Европейският съюз предоставя редица възможности за развитие пред бизнеса в България. Участието в европроекти и програми ще Ви подпомогне да реализирате своите бизнес цели като използвате безвъзмездно предоставени средства.
С тази статия искаме да Ви информираме за европроекти, финансирани от подмерките към „Програма за развитие на селските райони“, които включват проектиране и строителство на сгради.

Пасивна сграда – иновация ли е?

Passive house

Пасивна сграда е съвременен стандарт за строителство, който открива напълно нови перспективи пред архитектите и инженерите. Промишлеността реагира положително на пазара, задвижван от нуждите на пасивната сграда, като разработва и предлага нови високоефективни продукти.

Финансиране на проекти по подмярка 6.4. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“

селски райони

През новия програмен период (2014 – 2020 г.), неземеделски дейности ще се финансират по подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ към „Програма за развитие на селските райони“. Допустими за финансиране ще бъдат дейности в сферата на производството и продажбата на продукти (различни от селскостопански) и развитието на услуги във всички сектори.
Приемът на проекти по мярката ще започне през ноември 2017г.

Националният гаранционен фонд (НГФ) отново стартира през новия програмен период 2014 – 2020 година.

selski-raioni-finansirane

Националният гаранционен фонд улеснява достъпа до финансиране за малките и средни предприятия, чрез гарантиране на кредити за изпълнение на одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони.

Вила Челюстница. По време на строителство.

Вила Челюстница

Проектът е изработен, финансиран и построен по Програма за развитие на селските райони, мярка 311 към европейските фондове за периода 2007-2013 г.
Одобрен за финансиране септември 2014 г.
Начало на строителството октомври 2014 г.
Дата на завършване на строителството септември 2015 г.
Бюджет: 360 500 лв.
Възложител: „Еко смарт инвест“ ЕООД

Пасивна къща – какво е това?

Пасивна къща

Пасивната къща е енергоспестяваща къща, с висока степен на жилищен комфорт при изключително ниска консумация на енергия. Името „пасивна“ се дължи на факта, че сградата няма нужда от активни отоплителни и охладителни системи. Тези сгради не се отличават по нищо от останалите, всяка една вече построена къща, може да бъде превърната в пасивна.

Архитект Иван Иванов от ДИДПРОЕКТ пред Investor.bg за пасивните сгради.

пасивни сгради

Архитект Иван Иванов е завършил Университета за архитектура, строителство и геодезия в София. Кариерата си започва през 1999 г., а от 2009 г. е управител на архитектурно студио „Дидпроект“. От 2014 г. е сертифициран проектант на пасивни сгради към Passive House Institute – PHI в Дармщат, Германия. Член е на Международната Асоциация за Пасивни Сгради (The International Passive House Association – iPHA)
С арх. Иванов разговаряме за строителството на пасивни сгради като дългосрочна инвестиция.