Екипът ни е от висококвалифицирани професионалисти, архитекти и инженери с дългогодишен опит и широки познания в сферата на инвестиционното проектиране във всичките му етапи. Всички наши архитекти и инженери са членове на Камарата на архитектите в България и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и притежават пълна проектантска правоспособност.
Работим в сътрудничество с архитекти, притежаващи LEED акредитация и членове на Американският съвет за зелено строителство (USGBC).Екип

пасивни сгради арх. Иван Иванов – водещ архитект и управител на „Дидпроект“ ООД, член на Камарата на архитектите в България (КАБ).
Пълна проектантска правоспособност (ППП) – рег.№ 02156.
Сертифициран дизайнер на пасивни сгради – Certified Passive House Designer към Института за пасивни сгради – Passive House Institute в Дармщат, Германия.

 
инж. Щерю Комсалов – строителни конструкции – член на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) – пълна проектантска правоспособност (ППП) – рег.№ 10907
инж. Петко Гергинчев – електроинсталации – член на КИИП. ППП – рег.№ 05973
инж. Любомир Парпулов – електроинсталации – член на КИИП. ППП – рег.№ 12153
ас. инж. Емил Цанов – водоснабдяване и канализация – член на КИИП. ППП – рег.№ 12327
инж. Светла Николова – отопление, вентилация и климатизация – член на КИИП. ППП – рег.№ 09691
инж. Стоян Лалев – енергийна ефективност – член на КИИП. ППП – рег.№ 02928
Геодезия – „СВЕТГЕО“ ЕООД

Връзки с общественосттаPR Play Ltd.