2016

Nagrada-2016Награда в категория „Архитектурен дебют“ на годишните награди на в-к „Строителство Имоти“ с реализация на проект за „Къща за гости в с. Челюстница, общ. Чипровци“.
Повече за проекта…
и реализацията му…


2015

Двуфамилна жилищнаВтора награда на годишния архитектурен преглед, организиран от Съюза на архитектите в България и Камара на архитектите в България – регионална колегия гр. Пазарджик, в раздел „Реализации“ с реализация на проект за „Двуфамилна жилищна сграда в с. Лозен“.


2014

Къща за гости, архитектПърва награда на годишния архитектурен преглед, организиран от Съюза на архитектите в България и Камара на архитектите в България – регионална колегия гр. Пазарджик, в раздел „Проекти“ с проект за „Къща за гости в с. Челюстница, общ. Чипровци“.


2011

Пасивна сграда, архитектТрета награда за ДИДПРОЕКТ в е-конкурса за устойчива архитектура в България, организиран от Камара на архитектите в България с проект за пасивна сграда.