+359 88 899 4447
DIDPROEKT@DIDPROEKT.NET
Архитект
Иван Иванов

управител на архитектурно студио ДИДПРОЕКТ
Член на Камарата на архитектите в България
Пълна проектантска правоспособност рег. № 02156

QR architect kontakt
ОФИСИ: София и Пазарджик
Връзки с обществеността: PR Play Ltd.