+359 888 99 444 7
didproekt@didproekt.net
Архитект
Иван Иванов

управител на архитектурно студио ДИДПРОЕКТ
Член на Камарата на архитектите в България
Пълна проектантска правоспособност рег. № 02156

архитект
ОФИС: София, ул. Искър 4.
Връзки с обществеността: Пи Ар Плей ООД